Wij geven om uw succes
Als wereldwijd opererend bedrijf, voelt HVEG Fashion Group zich verantwoordelijk voor alle activiteiten die in haar naam worden uitgevoerd.

Onze producten liggen door heel Europa bij de meest uiteenlopende retailers, supermarkten en shops. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: zorgen dat al onze producten onder de juiste omstandigheden door de juiste mensen en de juiste toeleveranciers volgens de geldende kwaliteitsnormen worden geproduceerd. Met oog voor zowel de makers van onze producten, de eindconsument als het milieu.

Wij werken enkel samen met leveranciers en partners die bereid zijn te voldoen aan onze Code of Conduct en de initiatieven die wij ondersteunen. Onze Code of Conduct beschrijft onze standaarden die wij als essentieel beschouwen in onze partnerships met toeleveranciers en die we door de gehele supply chain terug willen zien. Al onze leveranciers hebben onze Code of Conduct getekend waarmee ze een commitment af hebben gelegd om aan deze standaarden te (blijven) voldoen.

Binnen onze bedrijfsstrategie heeft duurzaam ondernemen een belangrijke plek. Niet alleen weten we waar onze producten worden gemaakt en onder welke omstandigheden, onze productie-eenheden worden ook gecontroleerd middels audits om te kijken of de producenten zich houden aan onze gedragscode en de uitvoering hiervan.

We erkennen dat er voldoende zaken zijn die we niet alleen kunnen oplossen en we geloven dat samenwerking ‘key’ is om veranderingen teweeg te brengen. Daarom zijn wij al jaren participant in het Amfori Business Social Compliance Initiative BSCI en heeft HVEG in 2014 tevens het Bangladesh Veiligheidsakkoord ondertekend, een initiatief dat als doelstelling heeft de arbeidsomstandigheden voor de werknemers in confectiefabrieken veiliger te maken op het gebied van elektriciteit, bouw- en brandveiligheid. Door lid te zijn van The Leather Working Group dragen we bij aan het behouden van een milieubeheerprotocol dat specifiek is bedoeld voor de leerindustrie.

Download hier onze Code of Conduct